Netanalyse en Power Quality

Er komen steeds meer machines en apparatuur op de markt die netverontreiniging veroorzaken, waardoor de "Power Quality" van ons elektriciteitsnet steeds slechter wordt.

Denk hierbij aan:

  • Locaties met veel PC's.
  • Led verlichting.
  • Grote machines met grote inschakelstromen en slechte "powerfactors".

Maar ook het toenemende elektriciteitsverbruik kan leiden tot netverontreiniging.

Deze netverontreiniging is visueel niet zichtbaar maar kan leiden tot grote problemen met andere apparatuur. Wij kunnen voor u meten en rapporteren o.a.:

  • Piekbelasting.
  • (blind) Vermogen.
  • Minimale en maximale stroom en spanning.
  • Harmonische vervorming (vervorming van wisselspanning).

Dit rapport, met grafische afbeeldingen, wordt aan de opdrachtgever verstrekt.

De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt om te beoordelen of een bestaande installatie nog geschikt is om te worden uitgebreid.

                   InstallQ